Vývoj software pro řízení a průmyslovou komunikaci

Důmyslnost a kvalita řídicího algoritmu není v současnosti limitována hardwarovými prostředky, ale vlastnostmi užívaného návrhového systému. Pouze kvalitní návrhový systém s grafickým konfigurátorem řídicí strategie, s inteligentními zabudovanými algoritmy a s možností předběžné simulace může spolehlivě vést k dokonalému výsledku.

Nabízíme implementaci uvedených nástrojů a rozsáhlé knihovny inteligentních funkčních bloků na řídicí HW třetích stran, případně přizpůsobení firemnímu řídicímu SW. Máme zkušenosti s HW platformami různých kategorií:

  • Průmyslová PC
  • PAC/PLC
  • Desky pro vestavné řízení, mikropočítače
  • Jednoúčelové mikrokontroléry

Komerční úspěch řídicích HW je určen z velké části také schopností podpořit moderní průmyslové komunikační standardy.

Pro řídicí HW třetích stran nabízíme implementaci komunikačních standardů

  • EtherCAT
  • CAN / CANOpen
  • Ethernet Powerlink
  • Modbus TCP/IP, Modbus RTU
  • OPC Data Access 2.0 a 3.0

Prohlédněte si výsledky naší práce. V případě zájmu o nabídku pro vaší aplikaci nás prosím kontaktujte.