Tvorba virtuálních laboratoří

Vytvoříme virtuální laboratoř na míru pro Váš technologický proces, stroj nebo obecnější automatizační problém. Virtuální laboratoř je ideální nástroj pro

  • výuku automatického řízení a robotiky
  • bezpečné zaškolení inženýrů/techniků pro obsluhu a ovládání stroje či technologie

Často jsou virtuální laboratoře součástí celého vývojového cyklu (rapid development/prototyping), neboť

  • nabízí rychlou optimalizaci stávajícího stroje/technologie
  • slouží jako první krok při vývoji nového stroje/technologie nebo jejich řídicích systémů (MIL simulace)

Při vývoji laboratoří používání speciální techniku automatického generování simulačního jádra z modelu postaveného z bloků knihovny RexLib. Jádro je navíc kompatibilní s prostředím Matlab®-Simulink®, kde je možné provádět rozsáhlé optimalizace a anaýzy. Simulační jádro je pak možné okamžitě použít na libovolné cílové platformě systému REX pro řízení v reálném čase. Tím je zaručena 100% kompatibilita všech tří platforem (algoritmy bloků, jejich parametry, struktura řízení a modelu).

3 platforms idea

Podívejte se na naše reference v oblasti využívání volně dostupných virtuálních laboratoří. Máte-li zájem o vývoj laboratoře pro Vaší aplikaci, neváhejte nás kontaktovat.