Tryskový stav (VÚTS)

Popis

Systém REX byl využit také pro řízení tryskového stavu nově vyvíjeného ve VÚTS a.s. Nejnáročnější je přesná synchronizace trysek a nůžek. Díky vzorkovací periodě 1ms byla dosažena výstupní rychlost stavu 2m látky / 1s. Dále bylo nutné vyřešit synchronizaci odvíjecích motorů tak, aby bylo dosaženo konstantního napnutí látky.

Foto

Použitý HW a SW

  • HW: Průmyslové PC s operačním systémem PharLap, měřicí karty Advantech
  • SW: Řídicí systém REX
  • SW: Vizualizace - Indusoft