Řídicí systém testeru kvality výroby hadiček (Hutchinson)

Popis

Na bázi systému REX, který je nainstalovaný v průmyslovém počítači Advantech s operačním systémem Linux, byl vyvinut řídicí systém stroje na testování kvality výroby hadiček pro automobilový průmysl. Každý výrobek musí projít testem na průchodnost a těsnost, který je realizován speciálním přístrojem ATEQ připojeným přes RS232 s komunikačním protokolem Modbus RTU. Součástí hadičky je i dvojice vodičů, které musí splnit test na správnou hodnotu elektrického odporu. Odpor je měřen přístrojem KEITHLEY doplněním multiplexovou kartou. S IPC je propojen standartní sériovou linkou. Každý výrobek je na konci potištěn svým kódovým označením a časem výroby. Zároveň jsou uloženy jeho změřené parametry do databáze systému Wonderware. Stroj má tři pozice pro nezávislé souběžné testování výrobků.

 

Foto

 

Použitý HW a SW

HW: Advantech ARK-1503 s operačním systémem Linux, I/O moduly B&R

       Panel vizualizace Siemens KTP600 Basic PN

SW: Řídicí systém REX

SW: Vizualizace - Siemens WinCC