Vývoj softwaru pro automatické ladění regulátorů

Nástroje pro automatické ladění průmyslových regulátorů jsou nezbytné pro udržení optimálního chodu strojů a procesů. Většina heuristických metod automatického ladění zabudovaných v komerčních regulátorech selhává, proto více než 60% regulátorů pracuje v manuálním režimu či s defaultními hodnotami parametrů. To způsobuje velké ekonomické a energetické ztráty a snížení životnosti zařízení.

Nabízíme spolehlivé (teoreticky podložené) metody automatického ladění průmyslových regulátorů, které se osvědčily v tuzemských i zahraničních řídicích systémech. Implementace je možná několika způsoby

  • Jako speciální SW, který komunikuje s kompaktním regulátorem výrobce
  • Jako hotový funkční blok, který je zařazen do řídicího systému výrobce
  • Jako hotový kód implementovaný přímo v kompaktním regulátoru výrobce

Prohlédněte si výsledky naší práce. V případě zájmu o nabídku pro vaší aplikaci nás prosím kontaktujte.