Školení a konzultace

Pro uživatele systému REX i pro další zájemce o automatizaci a robotiku nabízíme odborná školení:

  • systém REX (pro začátečníky i zkušené uživatele)
  • základy PID regulace
  • pokročilá PID regulace a optimalizace PID regulátorů
  • řízení pohybu
  • tlumení vibrací (dopřednou a zpětnou vazbou)
  • prediktivní řízení
  • další témata dle domluvy

Všechna školení jsou orientována na použití funkčních bloků řídicího systému REX. Cena školení je vždy určena individuálně dohodou. V případě zájmu nás kontaktujte.