Simulace SIL - Software in the loop

  • matematický model je simulovánreálném čase s řídicím systém na jednom počítači
  • funkční bloky řídicího systému jsou spouštěny jádrem systému REX
  • simulace slouží k ověření výpočetní náročnosti řízení s danou periodou vzorkování, pomáhá zvolit správný výkon řídicího HW

SIL simulace se systémem REX