Simulace PIL - Processor in the loop

  • matematický model je simulován v reálném čase
  • řídicí systém je provozován na cílové HW platformě
  • nejsou použity I/O karty, čidla a aktuátory, data mezi modelem a řídicím systémem jsou vyměňována pomocí průmyslové komunikace
  • slouží k ověření výpočetního výkonu řídicího HW, testování kritických situací, atd.

PIL simulace se systémem REX