Simulace HIL - Hardware in the loop

  • stejně jako u PIL simulace je řídicí systém provozován cílovém HW, navíc jsou použity vstupně-výstupní karty případně emulace čidel a akčních členů
  • umožňuje otestovat kompletní řídicí systém včetně DAQ karet a jejich ovladačů
  • je posledním stádiem před vývojem prototypu

HIL simulace se systémem REX