Simulace MIL - Model in the loop

  • matematický model i řídicí systém jsou simulovány v simulačním prostředí na jednom počítači
  • je využita knihovna bloků RexLib, bloky jsou spouštěny Simulinkem
  • slouží k ověření a optimalizaci konstrukce stroje / technologie, definování nutných vstupních a výstupních signálů a návrhu struktury řízení.

MIL simulace se systémem REX