Řízení 1MW parní turbíny (ŠKODA Power)

Cílem bylo vytvořit softwarovou část řídicího a monitorovacího systému pro pokusnou 1 MW parní turbinu na experimentální základně ŠKODA POWER a.s. Tento cíl zahrnuje 2 dílčí úkoly:

- vytvoření řídicího algoritmu s ohledem na specifické požadavky na řízení pokusné turbiny

- konfiguraci operátorského prostředí a systému pro sběr a zpracování dat


Řídicí algoritmus je navržen a implementován v systému REX a provozován na průmyslové řídicí stanici WinCon-8371 od firmy ICPDAS Inc. Operátorské rozhraní a databázový systém jsou řešeny v HMI/SCADA systému Reliance3 od firmy Geovap s.r.o.

Foto

Použitý HW a SW

  • HW: PLC Wincon s operačním systémem Windows CE + expanzní vana
  • SW: Řídicí systém REX
  • SW: Vizualizace - Reliance