Rapid development, RT simulace, modelování

Pomůžme Vám s návrhem, vývojem či optimalizací nového či existujícího stroje/technologie včetně řídicího systému a operátorské obrazovky. Používáme moderní techniky rapid development / model based design. Systém REX a jeho kompatibilta se rozsáhlým simulačními balíky Simulink a Simscape umožňuje ověřovat jednotlivé fáze vývoje pomocí různých druhů simulací. Matematický model stroje či technologie je vytvořen technikou multifyzikálního komponentového modelování. Následné simulace minimalizují chyby v návrhu řídicího systému i stroje samotného a vedou rychle k funkční verzi prototypu. Jako vedlejší produkt získáte díky speciální technologii i virtuální model stroje včetně HMI, který lze použít pro výukové účely, rychlé a bezpečné zaškolení obsluhy či k propagaci.

Během vývoje je možné postupně využít následující druhy simulací:

Prohlédněte si výsledky naší práce. V případě zájmu o nabídku pro Vaší aplikaci nás, prosím, kontaktujte.

Příklad:

Virtuální model osmisettunového kráčejícího pontonu včetně řízení - simulace model-in-the-loop.

Cílem bylo vyvinout řízení pro 16 směrů pohybu a otáčení pontonu. Bylo nutné synchronizovat 4 odnimatelné kráčející jednotky. Simulace MIL pomohla otestovat všechny režimy řízení.