PSMPC – prediktivní regulátor typu pulse-step

PIDMA - prediktivní regulátor typu pulse-step Blok PSMPC implementuje progresivní prediktivní algoritmus řízení (MPC) typu pulse-step. Akční veličina má tedy průběh podobný tomu, jak by proces řídil ručně člověk - expert. Prediktivní řízení využívá saturace akčních členů, je vhodný i pro nesymetrické systémy či systémy s dopravním zpožděním. V budoucnu by mohl nahradit tradiční PID regulátor (podrobný popis viz referenční příručka funkčních bloků).

Blok PSMPC je standardní součástí knihovny RexLib, která je dodávána pro prostředí Matlab-Simulink (pro Windows) a též pro průmyslový řídicí systém REX.

Pro Matlab-Simulink je možné získat samostatnou licenci pouze tohoto bloku. Blok PSMPC byl úspěšně implementován do řídicího systému firmy Teco a.s. a je využíván v systémech firmy PMA GmbH (viz reference).

Otestujte si všechny funkce bloku PSMPC v on-line virtuální laboratoři.

V případě zájmu o přizpůsobení MPC regulátoru pro vaši HW/SW platformu nás prosím kontaktujte.