PMATune

GUI programu PMA TunePMA Tune je SW pro  automatické nastavování regulátorů řady KS německé firmy PMA Prozeß- und Maschinen- Automation GmbH vyvinutý firmou REX Controls.

Pro český a slovenský trh dodává program PMATune firma PROFESS, s.r.o. Pro světový trh distribuuje PMATune přímo výrobce regulátorů řady KS firma PMA Prozeß- und Maschinen- Automation GmbH. Program PMATune využívají přední světové firmy (viz reference).

Hlavním přínosem programu PMATune je nová robustní metoda návrhu parametrů PID regulátorů, která nikdy neselže za předpokladu, že řízený systém lze s dostatečnou přesností popsat sériovým spojením systémů prvního řádu, dopravního zpoždění a případně integrátoru. Tato metoda dává, na rozdíl od většiny existujících metod, dobré výsledky také pro systémy s dominantním dopravním zpožděním, které jsou známé svou obtížnou regulovatelností. Použitelnost programu PMATune vzhledem k typu přechodové charakteristiky řízeného procesu ilustruje následující obrázek:

Použitelnost SW PMA Tune pro různé druhy přechodových charakteristik