O společnosti

REX Controls s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých algoritmů, podpůrných a diagnostických nástrojů i kompletních programových řešení pro přímé řízení strojů a procesů v reálném čase. Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní řešení odpovídající současnému stavu ve světě.

Vývojový tým REX Controls s.r.o. se skládá ze špičkových odborníků s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v automatickém řízení, měření a regulaci, vestavěných řídicích systémech, modelování a simulaci, robotice a mechatronice, průmyslové komunikaci, diagnostice strojů  a dalších specializacích. Základní používaná technika návrhu řídicích systémů strojů a procesů je „návrh na základě modelu“, která umožňuje dramaticky zkrátit potřebný čas na vývoj a dále zkvalitnit a zlevnit výsledná řešení. 

V aplikacích REX Controls s.r.o. je využíván vlastními silami vyvinutý systém REXYGEN pro vestavěné řízení. REXYGEN je otevřený nástroj pro konfiguraci a realizaci řídicích aplikací umožňující zařazovat nové algoritmy a integrovat  komponenty od  širokého spektra výrobců.

Nejvyššího poměru „výkon/cena“ dosahují aplikace REX Controls s.r.o. především u řídicích a diagnostických systémů nestandardních, prototypových, experimentálních a výzkumných zařízení, strojů, standů, manipulátorů a robotů, kde je požadován výzkum a vývoj celého řídicího systému.

Firma REX Controls s.r.o. je členem EtherCAT Group.

Více informací o aktivitách společnosti naleznete v sekci Reference. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte, prosím, kontaktní formulář.