Mykací stroj (VÚTS)

Popis

Vývoj regulačního systému textilního mykacího stroje pro VÚTS a.s. byl proveden pomocí programového systému Simulink, zařízení dSPACE a knihovny funkčních bloků pro průmyslovou regulaci RexLib. Vysoká kvalita regulace jemnosti výstupního pramene je dosažena kombinací kaskádní a IMC regulace s dopřednou vazbou a automatickým dolaďováním. Cílová platforma je průmyslové PC s operačním systémem PharLap a řídícím systémem REX.

Foto

Video

Použitý HW a SW

  • HW: Průmyslové PC s operačním systémem PharLap, měřicí karty Advantech
  • SW: Řídicí systém REX
  • SW: Vizualizace - Indusoft