Knihovna bloků RexLib

RexLib - knihovna bloků pro automatizaci, robotiku, měření a regulaciKnihovna funkčních bloků RexLib obsahuje více než 200 bloků určených pro průmyslové řízení technologických procesů a strojů.

Tato knihovna je nativní součástí systému REX pro všechny cílové platformy.

Knihovna je však dostupná i pro další obsáhlé SW balíky (Matlab, LabView), které usnadňují simulace a rychlý vývoj aplikací. Kromě licence celé knihovny, je možné získat licence jednotlivých klíčových funkčních bloků.

Podle oblasti použití jsou bloky rozděleny do několika skupin, z nichž nejdůležitější jsou:

  • GEN: Generátory vstupních signálů
  • REG: Bloky pro průmyslovou regulaci. Tato nejrozsáhlejší podknihovna obsahuje mnoho variant průmyslových regulátorů, kompenzátorů, selektorů, modelů řízených soustav apod. Obsaje mj. bloky PIDMA, PIDAT, SC2FA, SMHCC,PSMPC a FLCU.
  • LOGIC: Bloky pro kombinační a sekvenční logiku (SFC, dříve GRAFCET)
  • ANALOG: Bloky pro zpracování analogových signálů, filtry pro potlačení vibrací
  • MOTION: Řízení pohybu dle standardu PLCopen
  • MODEL: Bloky pro simulaci dynamických systémů v reálném čase
  • MATRIX, MATH: Bloky pro matematické a maticové výpočty
  • SPEC: Speciální bloky: univerzální programovatelný blok REXLANG v jazyku, který je podmnožinou jazyka C a blok RDC pro výměnu dat mezi dvěma Simulinky (i na různých počítačích) nebo mezi Simulinkem a REXem.