Řídicí systém kalibračního standu momentových buněk (ZF Engineering, ZČU)

Popis

Na bázi systému REX byl vyvinut řídicí systém kalibračního standu pro kalibraci přesných momentových buněk v širokém rozsahu kalibrovaného momentu od 100 Nm do 10 000 Nm. Princip kalibrace spočívá ve vysoce kvalitní regulaci momentu a v automatickém generování kalibračních experimentů. Dosažená relativní přesnost kalibrace je jedna stotisícina z celého rozsahu. Automaticky generované kalibrační protokoly jsou ukládány do podnikového informačního systému. Vývoj prováděla firma ZF Engineering ve spolupráci s týmem ZČU/KKY.

Foto

Použitý HW a SW

  • HW: WinPAC s operačním systémem Windows CE 5.0
  • SW: Řídicí systém REX
  • SW: Vizualizace - NI LabVIEW