Experimentální jaderný reaktor (ÚJV Řež)

Popis

Regulátor výkonu slouží k tomu, aby vnitřně nestabilní jaderný reaktor sledoval požadovanou hodnotu výkonu. Systém REX byl použit návrh a implementaci regulátoru výkonu experimentálního reaktoru typu VVER. Byla navržena a testována původní strategie selektorové regulace výkonu na zjednodušeném fyzikálním modelu reaktoru (MIL simulace). Byla dosažena téměř dokonalá shoda modelu se skutečností. Regulátor byl implementován na reaktoru LR-0 v UJV Řež.

Foto

Použitý HW a SW

  • HW: Průmyslové PC s operačním systémem PharLap
  • SW: Řídicí systém REX