Upgrade na verzi REX 2.50.4

Byla vydána nová verze systému REX (2.50.4) a všichni uživatelé mohou zdarma upgradovat. Při aktualizaci z REX 2.50.1 nebo REX 2.10.x postupujte podle pokynů níže.

V každém případě se před upgradem doporučuje zálohovat obsah adresáře /rex/rexcore na cílovém zařízení. Pokud nevíte, jak to udělat, netrapte se tím. V takovém případě budete potřebovat pouze licenční klíče a ty můžete vždy najít pod svým uživatelským účtem na naší webové stránce.

Upgrade z REX verze 2.50.1

Doporučuje se upgradovat jak vývojové nástroje na stolním nebo přenosném počítači, tak runtime moduly na vašem cílovém zařízení.

Vývojové nástroje

Nainstalujte nejnovější verzi vývojových nástrojů. Jsou podporovány pouze operační systémy Windows 7/8/10.

Verze 2.50.4 umožňuje připojení k libovolnému zařízení s verzí 2.50.x, proto můžete odinstalovat verzi 2.50.1.

Cílové zařízení - úplná aktualizace včetně operačního systému

Důrazně doporučujeme upgradovat operační systém na nejnovější verzi.

 • Pokud používáte Raspberry Pi, stáhněte si nejnovější obraz distribuce Raspbian a nahrajte jej na SD kartu.
 • Po naběhnutí systému postupujte podle pokynů dodaných s instalačními skripty v našem GitHub repozitáři.
 • Po dokončení instalace běží na vašem cílovém zařízení verze 2.50.4 a vše je připraveno k použití.
 • Vaše licence jsou platné, stačí znovu použít licenční klíč (SiteKey), pokud o to budete požádáni při připojení k cílovému zařízení.

Cílové zařízení - Upgrade pouze REX

POUZE POKUD používáte aktuální distribuci Linuxu založenou na Debianu Jessie (např. Raspbian Jessie) a chcete aktualizovat pouze RexCore v cílovém zařízení, postupujte podle níže uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ - Běžící algoritmy se během upgradu restartují!

Aktualizujte informace o dostupných balíčcích

sudo apt update 

A nainstalujte nejnovější verzi runtime modulu RexCore

sudo apt install rexcore 

čímž se upgradují i všechny závislé balíčky.

Po dokončení instalace je vaše cílové zařízení ve verzi 2.50.4 a je připraveno k použití. Vaše licence jsou platné. Zkontrolujte, zda algoritmus po upgradu běží. V případě potřeby jednoduše znovu použijte licenční klíč (SiteKey).

Známé problémy

Jsou známy problémy, které musíte vyřešit při aktualizaci z 2.50.1 na 2.50.4:

 • Ovladač komunikace Modbus: pokud po upgradu přestane fungovat Modbus RTU komunikace (RS-232 nebo RS-485), zvyšte parametr Sync time v konfiguraci ovladače pro Modbus. Začněte na 0.05 a postupně ho snižujte, dokud komunikace stále funguje.
 • Ovladač 1-Wirekomunikace (prostřednictvím OWFS, modulu OwsDrv): Ujistěte se, že používáte localhost namísto 127.0.0.1 v konfiguraci OwsDrv ve vašem projektu.
 • Konfigurace OWFS na cílovém zařízení: Ujistěte se, že používáte localhost namísto 127.0.0.1 v konfiguračním souboru /etc/owfs.conf.
 • RexHMI Designer: je nutné nejdříve otevřít zdrojový soubor SVG a změnit jeho velikost (kvůli změnám v nastavení DPI v Inkscape 0.92) a spustit rozšíření Update Components (kvůli aktualizacím v komponentách RexHMI, jděte do Extensions->RexHMI->Update Components). Poté uložte soubor SVG, zkompilujte a znovu nahrajte svůj projekt a vše by mělo běžet.
 • Pracovní postup v aplikaci RexDraw byl mírně změněn. Připojení k cílovému zařízení je nyní nezávislé na režimu aplikace (vývojový nebo diagnostický Watch režim).
 • Pokud narazíte na potíže, kontaktujte nás nás a my vám rádi pomůžeme.
 • A i když všechno proběhne hladce, budeme velmi rádi za každou zpětnou vazbu ohledně nové verze.

Upgrade z REX verze 2.10.x

Je nutné aktualizovat vývojové nástroje na stolním nebo přenosném počítači a runtime moduly na vašem cílovém zařízení.

Vývojové nástroje

Nainstalujte nejnovější verzi vývojových nástrojů. Jsou podporovány pouze operační systémy Windows 7/8/10.

Pokud máte alespoň jedno cílové zařízení s verzí 2.10.8 nebo starší, měli byste si ponechat nainstalovány vývojové nástroje verze 2.10.8. Jakmile upgradujete všechna vaše cílová zařízení na 2.50.4, můžete odinstalovat verzi 2.10.8.

Můžete mít několik verzí vývojových nástrojů nainstalovaných současně. Stačí, abyste věnovali pozornost verzi, kterou spouštíte a ve které otevíráte své projekty. Nástroj RexTrayMon je v tomto případě velkou pomocí.

Cílové zařízení - úplná aktualizace včetně operačního systému

Důrazně doporučujeme upgradovat operační systém na nejnovější verzi. Pro uživatele Raspbian Wheezy na Raspberry Pi je to povinné.

 • Pokud používáte Raspberry Pi, stáhněte stáhněte si nejnovější obraz distribuce Raspbian a nahrajte jej na SD kartu.
 • Po naběhnutí systému postupujte podle pokynů dodaných s instalačními skripty v našem GitHub repozitáři.
 • Po dokončení instalace běží na vašem cílovém zařízení verze 2.50.4 a vše je připraveno k použití.
 • Vaše licence jsou platné, stačí znovu použít licenční klíč (SiteKey), když jste o to požádáni při připojení k cílovému zařízení.
 • Bude nutné znovu zkompilovat a nahrát váš projekt pomocí nejnovější verze vývojových nástrojů.

Cílové zařízení - Upgrade pouze REX

POUZE POKUD používáte aktualizovaný obraz Raspbian Jessie a chcete aktualizovat pouze RexCore na vašem Raspberry Pi, postupujte podle níže uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ - Během upgradu je třeba zastavit váš běžící algoritmus! Navíc se algoritmus po restartu nezačne vykonávat. Bude nutné znovu zkompilovat a nahrát váš projekt pomocí nejnovější verze vývojových nástrojů.

Proveďte prosím následující:

sudo -s 
echo 'deb http://download.rexcontrols.cz/repositories/debian-rex-2.50/ jessie non-free' > /etc/apt/sources.list.d/rexcontrols.list
apt update
apt install rexcore
apt purge lighttpd rexwstcp

Po dokončení instalace je vaše cílové zařízení ve verzi 2.50.4 a je připraveno k použití.

 • Poté můžete svůj projekt přeložit a nahrát pomocí nejnovější verze vývojových nástrojů.
 • Vaše licence jsou platné. V případě potřeby jednoduše znovu použijte licenční klíč (SiteKey).

Věci, které byste měli vědět

Jedná se o nejdůležitější změny a známé problémy, které byste měli vědět před upgradem z 2.10.x na 2.50.4:

 • Změnilo se toho opravdu hodně, aktualizace rozhodně stojí za to. Ačkoli jste zkušení uživatelé REX, doporučujeme vám projít si příručku Začínáme se systémem.
 • Pracovní postup v aplikaci RexDraw byl mírně změněn. Připojení k cílovému zařízení je nyní nezávislé na režimu aplikace (vývoj nebo režim sledování).
 • Zoom je k dispozici v aplikaci RexDraw.
 • Spojování bloků je mnohem jednodušší.
 • HMI: Není třeba ručně exportovat a nahrávat soubory HMI do cílového zařízení. HMI je nyní součástí projektu a automaticky se kompiluje. Viz dokumentaci RexHMI.
 • RexCore obsahuje interní webový server (výchozí port 8008). Není třeba používat webový server lighttpd.
 • RexHMI Designer: je nutné nejdříve otevřít zdrojový soubor SVG a změnit jeho velikost (kvůli změnám v nastavení DPI Inkscape 0.92) a spustit * Update Components * rozšíření (kvůli aktualizacím v součástech RexHMI, Extensions-> RexHMI- > Aktualizovat součásti). Poté uložte soubor SVG, zkompilujte a stáhněte svůj projekt znovu a vše by mělo běžet.
 • Blok REXLANG nyní potřebuje samostatnou licenci. Kontaktujte nás a vygenerujeme ji pro vás.
 • Blok REXLANG: skriptovací jazyk obsahuje změn, zejména v příkazech pro otevírání komunikačních sběrnic (UART, SPI, I2C, UDP, TCP). Viz dokumentaci REXLANG.
 • Ovladač komunikace Modbus: pokud po upgradu přestane fungovat Modbus RTU komunikace (RS-232 nebo RS-485), zvyšte parametr Sync time v konfiguraci ovladače pro Modbus. Začněte na 0.05 a postupně ho snižujte, dokud komunikace stále funguje.
 • Ovladač komunikace 1-Wire (prostřednictvím OWFS, modulu OwsDrv): Ujistěte se, že používáte localhost namísto 127.0.0.1 v konfiguraci OwsDrv ve vašem projektu.
 • Konfigurace OWFS na cílovém zařízení: Ujistěte se, že používáte localhost namísto 127.0.0.1 v konfiguračním souboru /etc/owfs.conf
 • REST API je k dispozici, REX je otevřenější než kdy jindy.
 • Ovladač připojení k databázi (prostřednictvím ODBC, modul DbDrv): Pokud používáte REX archivy, zkontrolujte číslování archivů v konfiguraci ovladače databáze. Číslování archivů bylo sjednoceno. Všechna místa používají číslování od 1, proto je nutné aktualizovat konfiguraci ovladače DB. Otevřete dialogové okno pro konfiguraci a nastavte parametr ArchiveID = 1. Nebo ji přímo změňte v souboru .rio.
 • Pokud narazíte na potíže, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme.
 • A i když všechno proběhne hladce, budeme velmi rádi za každou zpětnou vazbu ohledně nové verze.