Dokonalé spojení Raspberry Pi a mikrokontroléru Arduino

Toto je návod pro zastaralou verzi systému REX. Pro seznámení s aktuální verzí postupujte podle příruček "Začínáme se systémem REXYGEN" uvedených níže:

Kombinací minipočítače Raspberry Pi a mikrokontroléru Arduino vzniká velmi levná, přímočará a překvapivě výkonná platforma pro implementaci řídicích algoritmů reálného času. Pokud na Raspberry Pi běží řídicí systém REX, může Raspberry Pi komunikovat s Arduinem pomocí software REXduino. Výhodou je, že uživatel může vytvářet i poměrně složité řídicí algoritmy, aniž by musel psát kód ručně. REXduino je open-source projekt, spolu s dvouhodinovou demoverzí řídicího systému REX si tak můžete vše vyzkoušet zcela ZDARMA. Pojďme se podívat, co vše je potřeba pro tvorbu jednoduchých řídicích algoritmů.

Ukázka systému REX a programu REXduino v akci:

Všechny digitální i analogové GPIO piny jak u Raspberry Pi, tak u Arduina mohou být použity k interakci s okolním světem. Desky jsou navzájem propojeny USB kabelem. Tato kombinace využívá výhod výpočetního výkonu, paměti a ethernetového připojení ze strany Raspberry Pi s relativně bohatou množinou vstupů a výstupů na straně Arduina.

REXduino zprostředkovává propojení Raspberry Pi a Arduina

REXduino zprostředkovává mezi deskami vztah master-slave. Arduino zastává funkci slave, přijímá příkazy od masteru přes USB připojení, vykonává požadované operace a odpovídá zpět masteru.

V současné době jsou podporovány desky Arduino UNO, Arduino MEGA2560 a Seeeduino Mega. Sketche (algoritmy pro rodinu mikrokontrolérů Arduino) mohou být ale snadno upraveny i pro ostatní desky. Zdrojové kódy REXduino master a slave jsou volně dostupné.

Pro běh REXduina potřebujete:

Jednoduchý projekt na začátek

Blikání LEDek je při práci s Arduinem jedním ze základních příkladů. Pokusme se tento příklad vyřešit pomocí REXu a REXduina. Celý projekt a schéma zapojení jsou součástí REXduino repozitáře:

REXduino zprostředkovává propojení Raspberry Pi a Arduina

REXduino zprostředkovává propojení Raspberry Pi a Arduina

Řídicí systém REX má schopnost sledovat řídicí algoritmy v reálném čase a měnit parametry jednotlivých funkčních bloků (pro detailní popis dostupných funkčních bloků koukněte na Funkční bloky řídicího systému REX). On-line sledování pomocí připojení TCP/IP je dostupné pomocí diagnostického programu RexView nebo přímo pomocí vývojového nástroje RexDraw. Další užitečnou schopností je možnost ladit řídicí algoritmus ve smyčce bez nutnosti jeho zastavování a opětovného spouštění.

Jakmile se seznámíte s REXduinem, můžete zkusit složitější projekty s LED diodami. Jeden takový ukázkový projekt je na obrázku níže. Také můžete řídit Váš vlastní hardware (motory, relé, atd.). Začněte s jednoduchým řízením vypnuto/zapnuto a postupně se propracujte třeba k řízení pomocí PI nebo PID regulátoru. Sledujte, jak Váš projekt roste bez nutnosti ručního kódování - funkční bloky řídicího systému REX jsou zde pro Vás!

REXduino zprostředkovává propojení Raspberry Pi a Arduina