Aktivní tlumení vibrací tyčí (ZČU/FST)

Popis

Vývoj samonastavujícího se regulátoru SC2FA byl původně motivován zcela konkrétním problémem řízení elektromechanického kmitavého systému navrženého pro zkoumání vzájemného ovlivňování kmitajících trubek v aerodynamickém tunelu. Trubka je impulsně vybuzená a kmitá přibližně na frekvenci 44Hz/s koeficientem tlumení ksi = 0;027. Cílem regulátoru je na ni silově působit elektromagnetem tak, aby byly rezonanční kmity odstraněny. Samonastavující se regulátor byl implementován ve formě C MEX S-funkce (Simulink) na hardwaru dSPACE a zařazen do systému REX.

Foto

Použitý HW a SW

  • HW: dSpace
  • SW: Řídicí systém REX
  • SW: Vizualizace - dSpace